Personligt medlemskab

Der er mulighed for, at enkeltpersoner kan støtte Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter ved at tegne et personligt medlemskab.

Ved et medlemskab er man gennem et årligt medlemsbidrag med til at sikre en fortsat høj kvalitet, hvad angår såvel udstillinger som musikarrangementer.

Til gengæld for denne støtte vil man blive udstyret med et medlemsårskort, der giver ubegrænset gratis adgang til kunstudstillingerne inkl. en ledsager, der vil være rabat på de fleste koncerter og man vil modtage 2 årlige nyhedsbreve, der informerer om såvel kommende udstillinger samt koncerter. Herforuden modtager man invitationer til alle ferniseringer, hvor man også kan tage en ledsager med.

Et medlemskab koster kr. 200 pr. år og medlemsskabet løber fra den 1. maj og til og med den 30. april det efterfølgende år.
Ønsker man som par at tegne et medlemskab, koster dette kr. 300 pr. år.

Der vil på Gimsinghoved være opslået en liste over personlige medlemmer.

Vi håber, at rigtig mange på denne måde vil være med til at støtte stedet og derigennem sikre den kunstneriske og kulturelle udvikling på stedet.