Booking af lokaler

Check venligst for specifik information, ledig kapacitet samt booking med informationsafdeling.
Træffes alle hverdage mellem kl. 09.00 – 16.00

Susanne Q. Steffensen
Mail: sqs@struer.dk
Tlf.: 9784 0258